TEOLOGISKE BØGER

Fra et af de små antikvariater:
Kristendom


Ved køb af 5 bøger: ½ pris !!!.
PS: gælder IKKE bøger, der koster mere end 500 kr

Kirke, tro, filosofi, teologi

TILBAGE TIL VARIA

Antik Postludiet:
Tilbage til forsiden - Back to top Please contact me by e-mail
for further information
Om køb og forsendelse - din sikkerhed On purchase and postage - your security
D. Caspari Erasmi Brochmand
Huus-Postill
568 sider
23 sider mangler
København 1719

Pris 450 kr

Bøger fra 1700-tallet 2) Christian Bastholm: Den Christelige Religions Hoved-
Lærdomme til amlindelig Opbyggelse. Til Hans Kongelige
Høihed Kron-Printsen. Kiøbenhavn 1783, 558 sider, 350 kr
3) Dr. Christian Bastholm: Forsynets viise Foranstaltninger til
Menneskeslægtens Forædling ved Jesu Religion. Et Beviis for Jesu
Christi Komme fra Gud, Kiøbenhavn 1798, 121 sider, 300 kr
4) Dend Blodige Brudgoms Jesu Christi Kiærlighed
Til Sin Blod-syndige Bruds Herlighed.... samled ved
Severin Colding, Theol. Studios, Kjøbenhavn 1730, 600 kr
5) Breviarium Romanum ex Decr. Sacros. conc. Trid.
Restitutum. Matriti. Typis Societatis MDCCXCVIII
36+692+234+168 s., 4500 kr
Nogle faa udvalgte og med Blod besprengte
Blomster, opsamlede under Jesu Kors
til Trøst og Opmuntring, som i Sandhed elske vor Frelser
365 sider
11 x 6,2 x 2,1 cm
Ove Thomsens Officin i Odense 1842

solgt

Nogle faa udvalgte og med Blod besprengte
Blomster, opsamlede under Jesu Kors
detalje

Bibelen i billeder
230 tegninger af Gustave Doré
stort format
Fr Wøldikes Forlag 1878

solgt

Bibelsyn og bibelkundskab 2) N H Søe: Kristelig Gudstro og videnskabelig Verdens-
forklaring, København 1925, 211 sider, 100 kr
3) Gösta Lindeskog: Handbok i bibelkunskab
Stockholm 1952, indbundet, 406 sider, 100 kr
4) Kathleen M. Kenyon: Fund og Forskning i Bibelens Land
København 1962, 295 sider, 100 kr
5) C Skovgaard-Petersen: Biblen gjennem Tusind Aar.
Træk af Biblens Historie i Middelalderen. Tegninger
og fotos + indklæbede farveplancher. Meget smuk bog
Kjøbenhavn 1930, 333 + XX sider, 200 kr
6) Lutherstiftelsens Bibelværk. Bibelen med Forklaringer
Udarbejdet af Præster og Theologer i den norske Kirke
I 6 stor, smukke halvlæderbind, ca 4000 sider
Kristiania 1913-17, 350 kr
7) Bibelbogen med noter. Det gamle Testamente i Udtog
og hele Det nye Testamente med noter, indledninger m.v.
ved P. Helweg-Larsen, Kai Jensen, Johannes Müller,
O.Obdrup og N.H. Søe.
De unges Forlag 1950 - 2 bind 1355 sider - 150 kr
8) Svend Holm-Nielsen. Herluf Eriksen og Torben Krogh:
Bibelen Indhold og historie, Gad 1966
indbundet, 267 sider, 100 kr
Otto Kaiser
"Isaiah 1-12 + Isaiah 13-39"
Old Testament Library
SCM Press Ltd 1983
272 + 412 sider - samlet pris: 300 kr

Det gamle Testamente 7) Myter i Det gamle Testamente
Af benedikt Otzen, Hans Gottlieb, Knud Jeppesen
Gad 1973 - 182 sider - 100 kr
13) Israelitterne i Palæstina. Det gamle Israels historie,
religion og litteratur af Benedikt Otzen
Gad 1977, 350 sider - 200 kr
GODT ORD IGEN Gertrude Stein lå på sit dødsleje.
En veninde spurgte hende:
Har du nu fået svaret på livets store spørgsmål?
Gertrude Stein svarede:
Hvad var spørgsmålet?
Fritz Barth
"Einleitung in das Neue Testament"
Gütersloh 1914
490 sider

Pris 175 kr

Det nye Testamente

1) Det Nye Testamente i ny oversættelse. Prøveoversættelse 1942
Det danske Bibelselskab, 433 sider, smuk indbinding, 100 kr
5) Hejne Simonsen: Evangeliernes Tilblivelse
den nyere evangelieforskning og dens metoder, Gad 1971
139 sider - 100 kr
6) Evangelierne synoptisk sammenstillede af Iver K Madsen,
Det danske Bibelselskab 1967, indbundet, 215 sider - 100 kr

Walter Grundmann
"Das Evangelium nach Lukas"
Berlin 1974
457 sider
"Das Evangelium nach Matthäus"
Berlin 1975
578 sider

Pris pr stk 150 kr

Vincent Taylor
"The Gospel according to St. Mark"
London - Macmillan & Co Ltd 1959
696 sider
indbundet

Pris 125 kr

Bibelkommentarer
Det nye Testamente

1) Matthæusevangeliet, Studieudgave ved Kai Kjær-Hansen,
stort format, indbundet, 215 sider, Det danske Bibelselskab - 100 kr
> 10) Eva Meile: Romerbrevet fortolket
Bibelselskabet 1989 - 145 sider - solgt
11) C K Barret; The Epistle to the Romans
London 1971 - 294 sider - 150 kr
20) Eduard Lohse: The New Testament Enviroment
SCM Press 1976, 300 sider, 100 kr
Paulus 3) Günther Bornkamm: Paulus, Kohlhammer 1976, 260 sider, 75 kr
4) Bent Noack: Paulus, Gad 1966, 112 sider, 75 kr
Sigfred Pedersen
Om at være menneske
Et nytestamentligt grundtema
173 sider

Pris 225 kr

JESUS
& Guds rige
1) The Kingdom of God, edited by Bruce Chilton
SPCK London 1984, 162 sider, 75 kr
2) George V. Pixley: God's Kingdom
SCM Press 1981, 116 sider, 75 kr
3) Norman Perrin: Jesus and the Language of the Kingdom
Fortress Press 1976, 225 sider, 75 kr
4) Don Cupitt: Jesus and the Gospel of God
London 1878, 103 sider, 100 kr
5) James P. Mackey: Jesus the Man & the Myth. A Contemporary
Christology, SCM Press 1979, 311 sider, 100 kr
8) Norman Perrin: The Kingdom of God in the Teaching of Jesus
SCM Press 1975, 215 sider, 75 kr
9) Jens Glebe-Møller: Jesus og teologien
Gad - 211 sider - 60 kr
17) Ethelbert Stauffer: Jesus - Hans liv og samtid i historisk belysning
Jespersen og Pio 1961 - 325 sider - 75 kr
19) Villy Sørensen: Jesus og Kristus, Gyldendal 1992
252 sider, 175 kr
21) Svend Bjerg: Stedfortrædelse. Om Judas og Jesus,
Gud og Mennesket, Anis 1991, 169 sider - 250 kr
Påske 4) Lloyd Geering: Resurrection: A Symbol of Hope
London 1971, 256 sider, 100 kr
5) Nathan Söderblom: Kristi Pinas Historia. Vår Herres
Jesu Kristi Lidande. En passionsbok för stilla veckan
och andra veckor, Stockholm 1928, 470 s., 100 kr
Regin Prenter:
Skabelse og Genløsning
Dogmatik
Gad 1951
620 sider

solgt

Dogmatik med mere 2) Maurice Wiles: The Remaking of Christian Doctrine
SCM Press 1974, 150 sider, 75 kr
4) Heinz Zahrnt: What Kind of God? A Question of Faith
SCM Press 1971, 279 sider, 75 kr
6) Hans-Martin Helbich: Katechismus 74
Die unaufgebbaren Mandate des christlichen Glaubens
München 1974 - 232 sider - indbundet - 100 kr
7) Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen
Anis 1996 - 155 sider - 100 kr solgt
8) Lars Tjalve: det med Gud og os
Aros 1982 - 128 sider - 100 kr
11) En ny bog om troen. Udgivet af Johannes Feiner og Lukas Vischer
Niels Steensens Forlag 1975 - 702 sider - 75 kr
12) Heinz Zahrnt: Die Sache mit Gott
München 1968 - 512 sider - 100 kr
13) Heinz Zahrnt: Hvorfor jeg tror. Min sak med Gud
Gyldendal Norsk Forlag 1970 - 270 sider - 100 kr
14) Paul Wern: Gud vem är du?
Tolv kapitel om bibelsk tro. Illustrationer av Eva Spångberg
Sam-Förlaget 1986 - 282 sider - 150 kr
15) Fragmenter af et spejl, Bidrag til dogmatikken
Redigeret af Niels Henrik Gregersen, Anis 1992
334 sider, 175 kr
16) Gustaf Aulén: Den allmänneliga kristna tron
Stockholm 1931, indbundet, 482 sider - 100 kr
Kirkeleksikon for Norden
udgivet af Dr. Fredrik Nielsen
Jydsk Forlags-Forretning 1900
4 smukke bind
ca 7500 spalter

solgt

Kirkehistorie 1) Ludvig Helweg: Den Danske Kirkes Historie efter
Reformationen, 2 bind, Kjøbenhavn 1851 + 1855
578 + 698 sider, 400 kr
2) C Asschenfeldt-Hansen: Kirkehistorie for Menigheden
2 bind i privat indbinding, 570 + 583 sider, solgt
3) Birger Hall: Kirkehistorie for Folket, 3 dele i eet
smukt bind, 228+240+156 sider, med 65+77+74 fine illu-
strationer, Kristiania 1892-94, solgt
4) Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1616-41
ved Anne Rising og Mogens Seidelin, Historisk Samfund
for Fyns Stift 1991, 303 sider, 150 kr
5) Martin Schwarz Lausten: Kirkens historie i Danmark
Pavekirke, Kongekirke, Folkekirke
Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 1999, 128 sider, 100 kr
6) Et kirke skifte, Studier over brydninger i dansk kirke-
og menighedsliv i det 19. århundrede, under redaktion af Hal Koch
G E C Gads Forlag 1960, 403 sider, 100 kr
7) Hjalmar Holmquist: Kirkehistorie I Oldtid og Middelalder
J H Schultz Forlag 1931, 756 sider, smukt indbundet, 100 kr
9) Lorenz Bergmann: Kirkehistorie + 2 + 3, 328 + 238 + 269 sider
Haase 1978 - 200 kr
10) Rimbert: Ansgars Levned, oversat af P A Fenger
København 1911, smuk indbinding, 217 sider - 100 kr
11) G Jørgensen: Peder Palladius
Den danske Kirkes Historie 1537 - 1560
Gad 1922, smuk indbinding, 136 sider - 100 kr
12) Paul Seidelin: Kirkehistorisk kompendium
Gad 1942, indbundet, 416 sider -solgt
Religionshistorie
Religionsfilosofi
Religionspsykologi
4) Illustreret Religionshistorie, redigeret af Jes Peter Asmussen
og Jørgen Læssøe, G E C Gads Forlag, 3 indbundne bind
463 + 458 + 407 sider, meget fin stand, 950 kr
5) Peter L Berger: Religion, samfund og virkelighed
Elementer til en sociologisk religionsteori
Lindhardt og Ringhof 1967, 215 sider, 150 kr
6) Mircea Eliade: Heligt och profant, Verbum 1968
155 sider, 150 kr
8) Arnold J Toynbee: Historiesyn og religiøs tro
Munksgaard 1957, 311 sider, 75 kr
9) Verdens Mytologier, En illustreret Guide, redaktion Roy Willis
Gyldendals Bogklubber 1994, 320 sider, 150 kr
11) Verdens religioner, 25 levende trosretninger
Politikens Forlag 1974, indbundet, 520 sider, 150 kr
12) Lars Bo Bojesen: Den tredje tilstand, Religionspsykologi
Gyldendal 1989, 293 sider - 100 kr
Anna Riising
"Danmarks middelalderlige Prædiken"
Institut for Dansk Kirkehistorie
Gads Forlag 1969
528 sider

Pris 175 kr

Prædikener på tysk 2) Rudolf Bohren: Predigtlehre, Chr Kaiser Verlag 1974
576 s., 150 kr
3) Eberhard Jüngel: Predigten, Chr Kaiser Verlag 1968
143 s., 75 kr
4) Gerhard von Rad: Predigten, Chr Kaiser Verlag 1972
168 s., 75 kr
Prædikener 20. århundrede 5) Hans Koch: Minder fra Solbjerg
G E C Gads Forlag 1947, 112 sider, 75 kr
10) I medgang og modgang. 38 vielsestaler. Redigeret
af Thomas Kristensen, Århus 1988, 128 sider, 75 kr
11) Anne-Lise Brodtkorb: Kjære Gud
Norsk Gyldendal 1980, 86 sider, 100 kr
12) H B Davidsen: Prædikener. Årestrup-Haverslev
Pastorat, Støvring Tryk 1971, 63 sider, 100 kr
13) P E Blume, sognepræst i Tikjøb: Aftensang.
Prædikener over Kirkeaarets Lektier og Epistler.
Ny Textrække, Kjøbenhavn 1902, 499 sider, 75 kr
17) Kaj Munk: Prædikener, Mindeudgave, Arnold Busck 1948
smuk indbinding, 359 sider, 150 kr
20) Johannes Møllehave: Hvad er et menneske? Prædikener
og andet, Lindhardt og Ringhof 1984, 125 kr
21) Bent Lumholt: Kompostil
Forlaget Klim 1999, 201 sider, 150 kr
Prædikener 20. århundrede 3) K Keiding: Nogle Prædikener, Gad 1943, 104 s., 75 kr
13) Preben Thomsen: Bygget af levende stene. Prædikener
og digte fra Grundtvigs Kirke, Poul K. 1989, 123 s., 75 kr
14) Ulla Sandbæk: Min fars hus har mange boliger
Rhodos 1988, 116 s., 75 kr
16) Per Lønning: Midt i Livet, Oslo 1967, 260 sider, 75 kr
18) Peter Schindler: Den hellige Lektie. En Årgang Prædikener
København 1960, 320 sider, 75 kr
20) Sten Kaalø: Sytten Prædikener, Vindrose 1990
143 sider, 175 kr
Prædikener 19. århundrede 4) D G Monrad: Prædikener paa alle Søn- og Helligdagene
i Aaret samt i Fasten, Gyldendalske Boghandels Forlag 1878,
544 sider, indbundet, 75 kr reserveret
6) W A Wexels: Vidnesbyrd fra Kirken.
En Aargang af Prædikener, udgivne i deres Hovedindhold
Christiania 1860, 534 sider, 300 kr
8) Johannes Kok: Livets og Dødens Alvor. Kirkelige
Lejlighedstaler. Konfirmationstaler. Skriftetaler.
Brudetaler. Gravtaler. Taler ved særegne Lejligheder
Kjøbenhavn 1880, 396 sider, 200 kr
9) Fredens Vei. En Aargang Prædikener over frie Texter
udgiven under Medvirken af nordslesvigske Præster
af R Bahnsen, Bracker og Chr Jensen i Breklum
Breklum 1898, 707 sider, solgt
10) J Jansen: Personlig Kristendom + Søg Gud! Prædikener.
I eet bind. Røken Menighed i Kjærlighed tilegnet
Kristiania 1893 + 1901, 84 + 156 sider, smukt bind, 100 kr
11) Fredens Budskab eller Vidnesbyrdet om Guds Naadepagt i
Christo Jesu. Udvalgte Stykker af Forstmanns Prædikener over
Søn- og Festdags-Evangelierne til hver Dag i Aaret, oversatte
af J. Begtrup. Anden Deel. Haderslev 1856, 560 sider, 200 kr
13) En prædiken, (den eneste han har udgivet),
af Biskop Hans Adolf Brorson i Ribe, Haderslev. I Commission
hos Boghandler Th. Sabroe i Haderslev og Bogbinder Falcks Enke
i Kjøbenhavn, 1864, indbundet, 40 sider, 500 kr
"Salmen som lovsang
og litteratur I + II"
Religionspædagogiske studier/Gyldendal 1972
276 + 214 sider

Samlet pris 250 kr

Hans Adolph Brorson
Samlede Skrifter
ved L J Koch
udgivet af
Det danske sprog- og litteraturselskab
Lohses Forlag 1951
3 smukke bind
381+432+542 sider
+ Melodibilag

Pris 900 kr

Salmer
Kirkemusik
Messesang
2) Sanghåndbogen, redaktion: Karen Bjerre og Lisbeth Kiil
Gyldendal Uddannelse 1999, indbundet, 303 sider, 250 kr
3) Hans Brix: Tonen fra Himlen, Billeder af den kristelige Lyrik
Gyldendalske Boghandel 1912, smuk indbinding, 179 sider, 150 kr
4) Guds ærinde går hver en storm, - salmer læst af Vagn Kvist
illustrationer af Haakon Hesselager, Roskilde Universitetsforlag 1997
115 sider, 75 kr
5) Harald Nielsen: I sang for lysets Gud, Andagtsbog
med udgangspunkt i 20 nye salmer fra Den Danske Salmebog 2003
Unitas Forlag 2003, indbundet, 146 sider, solgt
7) F. Rønning: Dansk Salmesang gennem Tiderne
Kirkeligt Samfunds Forlag 1928, 145 sider, smuk indbinding, 150 kr
8) Brorson, En bog i 300 året for salmedigterens fødsel
redigeret af Jan Ulrik Dyrkjøb, Anis 1994, 190 sider, 100 kr
9) Et kor af stemmer, Tematiske læsninger i salmebogen
redaktion Kirsten M Andersen, Anis 1997, 266 sider, 75 kr
10) Salmehåndbog, En gennemgang af Den danske Salmebog
ved Helge Dahn, Arnold Busck 1968
indbundet, 495 sider - solgt
Evangelisk kristelig Psalmebog
til Brug ved Kirke- og Huusandagt
Trykt udi det Kongel. Vajsenhuses Bogtrykkerie
København 1805
440 + 168 + 62 sider
bærer præg af brug
se næste foto

Pris 200 kr

Evangelisk kristelig Psalmebog
til Brug ved Kirke- og Huusandagt
detalje

Pris 200 kr

Evangelisk christelig Psalmebog
til Brug ved Kirke- og Huusandagt
Trykt paa det Kongel. Vajsenhuses Forlag
Den sorte: 1841
Den brune: 1844
648 sider
Meget smukt håndværk - en fryd for øjet
Velholdte
se næste foto

Pris pr stk: 200 kr

Evangelisk christelig Psalmebog
til Brug ved Kirke- og Huusandagt

Den sorte: 1841
Den brune: 1844
detalje

Pris pr stk: 200 kr

Evangelisk christelig Psalmebog
til Brug ved Kirke- og Huusandagt
Trykt paa det Kongel. Vajsenhuses Forlag
Kjøbenhavn 1844
648 sider
Velholdt - smuk
Med spænder

Pris: 200 kr

Psalmebog til Kirke- og Husandagt
Trykt udi det Kongel. Vajsenhuses Bogtrykkerie
København 1904
301 +181 + 142 sider
meget velholdt
i egen kasette
med guldpræg og guldsnit

Pris 100 kr

N F S Grundtvig
Kirkesalmebog
Festsalmer
København 1894
420 + 40 salmer
+ løst tillæg 1895: 46 salmer
Smuk bog
meget velholdt

solgt

Knud Nyboe Rasmussen
Kirkegang
Lyst og nødvendighed
105 sider
23 sider mangler
Hovedland 2004
Med billeder af Arne Haugen Sørensen,
Sven Havsteen-Mikkelsen, Jens Søndergaard,
Joakim Skovgaard og Christen Dalsgaard

Pris 100 kr

Kirke og gudstjeneste 1) Jørgen Jensen: Den fjerne kirke, Samleren 1996
429 sider - 150 kr
3) For festens skyld - En bog om kirkelige handlinger
Anis 1990, 154 sider - 250 kr
Vor Herres og Frelsers Jesu Christi Liv
Fortalt for folket
Bearbejdet efter det engelske
og indledt med en digtcyclus af Georg Evers
præst ved Johanneskirken i Kjøbenhavn
Med 126 illustrationer efter Delaroche,
Plockhorst, Davis, Durand, Morgan og flere
København 1883
indbundet - 792 sider

solgt

Andagtsbøger 5) N P Madsen, sognepræst i Kollerup: Husandagtsbog
Lohse 1927, meget smuk indbinding med guldtryk
741 sider - 150 kr
P. Leonh. Goffine
HUSPOSTILLE
Katholsk lære- og opbyggelsesbog
for hjemmet
i tre dele
oversat og bearbejdet af pastor Ch. Holfeldt-Houen
Kristiania St. Olafs trykkeri 1895
16 + 455 + 77 sider
velholdt
smuk indbinding
se næste foto

Pris 600 kr

P. Leonhard Goffine
HUSPOSTILLE - Katholsk lære- og opbyggelsesbog
detalje

Pris 600 kr

Sjælesorg 1) Norman Autton: Själavård vid psykisk ohälsa
Stockholm 1965, 209 sider, 100 kr
2) Olov Hartman: Tanker om sjælesorg
Arnold Busck 1964, 125 sider, 100 kr
"Fadervor
med Forklaring og Bøn"
af Dr. Morten Luther
med 8 Litografier
Kjøbehavn 1863
32 sider - 12,5 x 16,5 cm

Pris 275 kr

"Dr. Morten Luthers
Kirke- og Huus-Postil"
Odense 1865
IX + 38 + 545 sider
19 x 22 cm

Pris 1475 kr

Martin Luther 3) Dr. Martin Luther: Fader Vor. Kristelige Betragtninger
over Matthæus Evangeliet 6., 9-13, Hjørring Amtstidendes
Bogtrykkeri, 39 sider, 100 kr
5) D. Morten Luthers Udførlige Forklaring over St Pauli Epistel
til de Galater / Nu til fleeres Opbyggelse oversat i det Danske
Sprog, efter den af D. Johan Georg Walch udgivne Tydske Edition,
Som af ham er forøget med en ny Fortale, hvorudi haves
en Historisk Efterretning saa vel om Epistelen til de Galater
i sig selv, som og om denne Forklaring, saa og med Tvende
Registere forsynet, Kiøbenhavn, Trykt og første Gang paa Dansk
oplagt af Andreas Hartvig Godiche. 1743. 542 + 20 sider, 2000 kr
6) Martin Luthers nyttige Anviisning til Bønnen,
udtaget af hans tydske Skrifter, og til almindelig Opbyggelse trykt
for sig selv, og med en Fortale om Hjertets Bøn, 87 sider,
Kjøbenhavn 1890, Udgivet og forlagt af N. B. Kousgaard, 200 kr
10) Martin Luther: Kærnesprog, om Troen/Bønnen, Guds ord/Daab
og Nadvere/Døden, Opstandelsen og det evige Liv, Uddragne af hans
Værker og samlede af F. Friis Berg, O. Lohse 1923, 48 sider, 100 kr
13) Niels Nøjgaard: Martin Luther, Hirschsprungs Forlag 1943
266 sider - 90 kr
Bibelske Sprog- og Skatkistes Første Deel
og Anden Deel
hvorudi 200 Sprog af den hellige Skrift forklares
med D. Morten Luthers Aanderigeste
og eftertrykkeligste Ord ...
Sammendragne af Joh. Christoph. Schinmejer
201 + 9 sider + Register
200 sider + register + 92 sider
14 x 9,5 x 3,4 cm
Ove Thomsens Officin i Odense 1841
se næste foto

Pris 200 kr

Bibelske Sprog- og Skatkistes Første Deel
og Anden Deel
detalje

Pris 200 kr

Fra Luther's Tid
Optegnelser af Familien Schönberg-Cotta
Første og Anden Deel i eet bind
279 + 260 sider
Christiania 1873
har tilhørt Marie Sabroe
juleaftensgave fra hendes Moder

Pris 200 kr

Dr. Martin Luthers
Deutsche Schriften
theils vollständig, theils in Auszügen
udgivet af Friedrich Wilhelm Lomler
3 bind
Gotha 1816-1817
552 + 516 + 444 sider

Pris 950 kr

Dr. Morten Luthers
Udlæggelse af Johannes' Evangeliums
første Capitel i sytten Prædikener
Oversat af F L Mynster
Kjøbenhavn 1867, 336 sider

Pris 800 kr

N F S Grundtvig 1) Breve fra og til N F S Grundtvig I (1807-1820) +
II (1821-1872), udgivne af Georg Christensen og Stener Grundtvig
Gyldendalske Boghandel 1924-26, 543+652 sider, 350 kr
3) Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve
Aarhundredes Historie, holdte 1838 af Nik. Fred. Sev. Grundtvig
Kjøbenhavn 1877, 603 sider, indbundet, solgt
5) N F S Grundtvig: Nyaars-Morgen, udgivet ved Holger Begtrup
København 1925, 148 sider, 75 kr
6) Nik Fred Sev Grundtvig: Kirke-Spejl eller Udsigt over
den kristne Menigheds Levnedsløb. Foredrag, holdte 1861-63
Kjøbenhavn 1876, 364 sider, 100 kr
7) Hans Raun Iversen: Ånd og livsform
Husliv, folkeliv og kirkeliv hos Grundtvig og sidenhen
Anis 1987, 263 sider, 100 kr
8) Ejvind Larsen: Det levende ord, om Grundtvig, Rosinante 1983
336 sider - 100 jr
9) Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig
I udvalg ved Steen Johansen og Henning Høirup, Gyldendal 1948
303 sider - 75 kr
10) Poul Borum: Digteren Grundtvig, Gyldendal 1983
281 sider - 150 kr
Præstegårdsliv
Livet i præstegårdene
Præstegård
2) Vore Fædres Kirketjeneste, belyst ved exempler,
optegnede efter folkemunde ved Evald Tang Kristensen,
Aarhus 1899, 256 s., 190 kr
3) Om en præsts skuffelser som ansøger. Særtryk.
M ed forfatterens dedikation. 97 sider, 100 kr
4) Holger Bernt Hansen: Fynske Præstekonventer.
Studier over den fynske gejstlighed 1809-1848,
Gads Forlag 1965, 223 s., 75 kr
10) Gurli Wøldike: Erindringer fra præstegårde
fra Himmerland til Fyn, 1990, 85 s., 100 kr
12) Gamle danske præstegårde i tekst og billeder
af Flemming Jerk, 1978, 304 sider, 100 kr
Søren Kierkegaards samlede Værker
15 bind
udgivne af Drachmann, Heiberg og Lange
i smuk indbinding
meget velholdte
Gyldendalske Boghandel 1920

solgt

Søren Kierkegaard

1) Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse,
Rapport til Historien af S. Kierkegaard, Reitzels Forlag 1859,
114 sider + 1 side rettelse, omslaget itu, 300 kr
4) Johs. Sløk: Kierkegaard, Gad 1961, 100 sider, 75 kr
8) Sören Kierkegaards Person och Författarskap, Ett Forsök
af W. Rudin, Upsala 1880, 336 sider, pæn indbinding, 200 kr
Helmut Friis

1) Messias, Anis 1993, 127 sider - 200 kr
2) Profeterne, Anis 1991, 108 sider - 75 kr
3) Og Gud sagde, Anis 1992, 116 sider - 75 kr
5) Den gyldne stad, Anis 1994, 95 sider - 100 kr

Bonhoeffer
Sölle
1) Modstand og hengivelse
Dietrich Bonhoeffers breve og optegnelser fra fængslet
Munksgaard 230 sider - 200 kr
2) Dietrich Bonhoeffer: Lydighetens Vei, Forlaget Land og Kirke
indbundet, 244 sider - 200 kr
3) Dorothee Sölle: Henrejsen, Gyldendal 1978
135 sider - 75 kr
4) Dorothee Sölle: Lydighed og fantasi
Gyldendal 1978, 59 sider - 75 kr
René Girard 1) René Girard: Job - idol og syndebuk
Anis 1990, 184 sider - 250 kr
2) Hans J. Lundager Jensen: René Girard, Anis 1991 - 100 kr
P G Lindhardt 1) P G Lindhardt: Det evige liv, Danskerens Forlag 1953
Indeholder bl.a. Ved Ernst Frandsens begravelse
116 sider - 150 kr
3) P G Lindhardt: sådan set, Gad 1981, 184 sider - 75 kr
Vor Kirke
Udgivet af Kirkeligt Forbund af 1933
red. af P L Jensen
8.+9.+10.+11. Aargang 1941 til 1944
ca 400 sider i eet velholdt bind

Pris 400 kr

Kristeligt Børneblad
Kristeligt Børneblad, 1. og 2. Aargang
1876 + 1877, komplet og fin stand, indbundet i eet bind
420 sider, 600 kr
Moral
Etik
2) Torsten Bohlin: Naturlig Moral och kristen Etik
Stockholm 1930, + Äktenskabets Kris och Förnyelse,
Stockholm 1934 + Ett Samtal om Kristendomen, Stockholm 1936
+ Vad är det att vara Människa?, Stockholm 1941,
+ Humanismen vid Skiljevägen, Stockholm 1945 + Skall Kyrkans
Moral avskaffas?, Stockholm 1943, i een privat indbinding
95+36+13+87+48+70 sider, 250 kr
Helgener
Klostre
Pilgrimme
Pilgrimsvandring
1) Peter Brown: The Cult of the Saints
SCM Press 1981, 187 sider, 100 kr
2) Tue Gad: Helgener, Legender fortalt i Norden
Rhodos 1971, indbundet, 287 sider, 250 kr
5) Tue og Bodil Gad: Rejsen til Jakobsland
Wormianum 1975, indbundet, 182 sider, 200 kr
6) Danske Helgeners Levned, i oversættelse ved Hans Olrik
København 1893-1894, i Kommission hos Karl Schønberg
422 sider, smuk indbinding, skind med guldtryk, 600 kr
7) David Hugh Farmer: The Oxford Dictionary of Saints
Oxford University Press 1980, 440 sider, 75 kr
8) Lord Longford: Francis of Assisi, A Life for all Seasons
Weidenfeld and Nicolson London 1978, 190 sider, indbundet, 150 kr
9) Henry Ussing: Frants af Assisi, Syv Foredrag, G E C Gad 1894
160 sider, 75 kr
10) Franciskus av Assisi: Skrifter, Gummessons Bogförlag 1979
indbundet, 229 sider, 100 kr
13) Leonardo Boff: Saint Francis, SCM Press 1985, 178 s., 100 kr
Forskelligt -
engelsk og tysk
2) Johannes Calvin: Unterricht in der christlichen Religion
Institutio Christianae Religionis. Zweiter Band
Neukirschen 1937, 647 sider, 100 kr
3) Harvey G Cox: On not Leaving it to the Snake
SCM Press 1968, 174 sider, 100 kr
6) Stephen T. Davis: Encountering Evil
live options in theodicy, Edinburgh 1981, 182 sider, 100 kr
Forskelligt -
dansk
1) Arne Schmidt: L P Larsen's teologi og missionssyn
Gads Forlag 1961, 78 s., i privat indbindin fra
Bruuns Bogbinderi, Odense, solgt
2) Henry Ussing: Tanker til overvejelse
om Menighedsliv og Kirkeliv
1. udgave København 1890, indbundet, 117 sider - 100 kr
3) Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Forelæsninger
over Historiens Philosophie. Udgivne af Dr. Eduard Gans
Kjøbenhavn 1842, XIII + 466 sider, 500 kr
4) Michael Saxes Gudelige Spørgsmaals-Bog,
der indbefatter ved Bibelske Spørgsmaal og Gjensvar
Fra det tyske Sprog oversat på Dansk Ved Halvord Gunnersøn
Odense 1870, VIII + 240 sider, 200 kr
11) Fynn: Annas Bog, Gad 1987, 63 s., 100 kr
12) Viggo Mortensen: Teologi og kritik
Gyldendal 1983, 262 sider, 75 kr
13) men jeg siger jer, evangeliet litterært belyst, en antologi
ved Jørgen Hansen og Thora Vest, Gad 1963, 230 sider - 100 kr
14) Rudolph Arendt: Hvad er sandhed, Anis 1997, 93 sider - solgt
15) Allan Boesak: Livet værd, artikler, prædikener og taler
fra den sydafrikanske befrielseskamp, Gad 1984 - 87 sider - 75 kr
17) Ole Nørskov Nielsen: Andagtslitteraturen og de gudelige
vækkelser på Fyn 1820-40, Odense University Press 1973
200 sider - 100 kr
18) Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel
af det 19. århundrede - III Bind 1 + III Bind 2 De fynske vækkelser
af Knud Ottosen, Johannes Pedersen og Anders Pontoppidan Thyssen
indbundne, Gads Forlag 1964, 440 sider - 200 kr
20) Gerhard Pedersen: Glæden ved stilheden
Unitas 1989, 95 sider - 200 kr
22) Tid og evighed, Niels Henrik Gregersen, Eva Meile
Kirsten Nielsen, Anis 1995, 126 sider - 200 kr
23) Erik A Nielsen: Solens fødsel
Anis 1999, 256 sider - 300 kr
24) Jean-Paul Sartre: Eksistentialisme er humanisme
Stjernebøgernes Kulturbibliotek 1964, 95 sider - 100 kr
25) Om Gud, artikelsamling redigeret af Agnete Brink
og Ole Jensen, Aros 2002, 125 sider - 250 kr
26) Wilfrid Stinissen: Vi har set Herren
Ansgarstiftelsens Forlag 1998, 97 sider - 200 kr
27) Bonaventura: Tankens vej til Gud
Odense Universitetsforlag 1990, 123 sider - 75 kr
28) Katekismus 2000, redaktion Eberhard Harbsmeier, Birgitte Thyssen
Finn Jacobi, Lars Ole Gjesing, Sanne Thøisen, Jørgen Demant
og Jes Nysten, Anis 2000, 138 sider, stort format - 200 kr
29) Det gamle Testamentes Apokryfiske Bøger
i ny oversættelse, Det danske Bibelselskab 1938, 323 sider - 150 kr
30) Rudolph Bertouch i samarbejde med Madeleine Fontenay:
Menigmands Minde. Motiver og mestre bag vore folkelige
gravminder, især på Lolland-Falster, med mange fotos
Maribo 1971, indbundet, 400 sider. 250 kr
31) Livshjælp. Undersøgelser af begravelsespraksis og kirkegårdskultur
i Danmark. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 1993
270 sider - 250 kr
32) August Roesen: Dansk Kirkeret
Den danske Præsteforening 1976, 377 sider, indbundet - 150 kr
35) Nationalmuseet - Danmarks Kirker - Odense Amt
Odense Kirkegårde, 56 sider - 100 kr
36) Benny Alex: Vejen ud - en ny version for kristen spiritualitet
195 sider - 100 kr
37) Knud Munksgaard: Det er ikke lige meget
At være menneske belyst ud fra Vincent van Goghs liv
med lærervejledning, Arnold Busck 1991, 64 + 29 sider - 150 kr
Antik Postludiet:
Tilbage til forsiden Send mig en mail